Nowatorska terapia

Źródła wytwarzania fal uderzeniowych obejmują zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Fala uderzeniowa w ortopedii używana jest do indukcji naprawy i rekonstrukcji tkanek.

Wykorzystywanie pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego ma miejsce już od ponad dekady i jest przede wszystkim stosowane w leczeniu uszkodzonych ścięgien, takich jak zapalenie powięzi podeszwy pięty.

Terapia pozaustrojowa falami uderzeniowymi także ma zastosowanie w leczeniu braku zrostu złamanej kości, ścięgna rzepki (kolano skoczka) , ścięgna Achillesa czy choroby niedokrwiennej serca.

Większość wydanych opracowań wykazała korzystne skutki.


Zapalenia powięzi podeszwy

Aktywni kobiety i mężczyźni w przedziale wiekowym od 40 do 70 lat to najbardziej narażone osoby na rozwój zapalenia powięzi podeszwy. Zasadniczym symptomem zapalenia powięzi podeszwy jest ból w dolnej części pięty lub niekiedy w dolnej części śródstopia. Najczęściej dotyczy tylko jednej stopy, ale może może dotyczyć obydwu stóp.


Omawiana metoda jest innowacyjną nieinwazyjną metodą terapeutyczną pozbawioną ryzyka powikłań typowych dla metod chirurgicznych a skala jej klinicznego zastosowania jej z upływem lat wzrasta.

Omawiana metoda początek wzięła w połowie lat 80 tych od przypadkowej obserwacji podczas badań na zwierzętach.

Opisywana metoda stała się wiodąca w leczeniu wielu zaburzeń ortopedycznych.

Zasada wytwarzania fali uderzeniowej

Istnieją trzy główne metody tworzenia fal uderzeniowych. Mianowicie są to zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Mechanizm

Fale uderzeniowe powodują mikroskopowe wywoływania odpowiedzi śródmiąższowych i zewnątrzkomórkowych prowadzących do regeneracji tkanek. Następuje stymulacja produkcji kalogenu. Wytwarzanie dostatecznej ilości kolagenu jest koniecznym warunkiem naprawy zniszczonych struktur mięśniowo-szkieletowych i więzadłowych. Fale uderzeniowe niszczą zwapnienia.

Rezultaty korzystania z metody

Większość opublikowanych prac naukowych informuje o pożądanym wpływie opisywanej metody w przypadku zapalenia powięzi podeszwy. Orzeczono na podstawie doświadczeń, że terapia falami uderzeniowymi jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia tego schorzenia.

Jednakże w niedużej ilości badań podano przeciwne wyniki zasosowania tej metody w leczeniu zapalenia powięzi podeszwy. Wniosek był następujący: nie ma efektu leczenia u osób z zapaleniem powięzi podeszwy.

https://fala-uderzeniowa-krakow.pl

 

 

Previous post Reklama w internecie
Next post Wkładki